Úvodní stránka » Provozní řád

Provozní řád tenisových kurtů TK Skalník

Provozovatel

Michal Kandráč, Husova 529/7, Mariánské Lázně
IČ: 15741117
Tel.: 354 622 694
e-mail: tenis@tkskalnik.cz
http://www.tkskalník.cz


Vstup na tenisové kurty

 1. Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době se svolením správce nebo pověřené osoby, na recepci TK Skalník v budově. Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců sportovního centra.
 2. Při plném obsazení kurtů se uzavře přístup, který se opět otevře až po uvolnění kapacity.
 3. Rezervace tenisového kurtu je možno provést u správce tenisových kurtů na základě rozvrhu a herního plánu. Rozvrh a herní plán bude v rámci možností umístěn na přístupném místě v areálu tenisových kurtů.
 4. Herní doba na tenisových kurtech je stanovena zpravidla na 60 minut.

Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
 3. Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.
 4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 6. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu, nebo přímo u provozovatele.
 7. Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit tenisový kurt podle instrukcí správce tenisových kurtů.

Zakázané činnosti v areálu

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 2. Rušit klid ostatních návštěvníků.
 3. Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod...
 4. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
 5. Vjíždět do areálu na kole a opírat ho o oplocení sportoviště.

Vyloučení z návštěvy areálu

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policií ČR.

V Mariánských Lázních dne 1.9.2013

Michal Kandráč
provozovatel Sportovního centra


tenista

Kontakt

Tenisový klub Skalník Michal Kandráč
Chopinova 685, 353 01 Mariánské Lázně, M:+420 736 642 136
+420 354 622 694,

tenista

 

Místo pro sponzory:

Babolat