Úvodní stránka » TC Open

TC OPEN 2014/15

Tabulka 

Pořadí Jména 1.kolo 2.kolo 3.kolo Extra 4.kolo Extra Extra Extra mast. celkem
1 Ditrych 28 16 40 20 32 32 56 48 12 284
2 Němec 12 12 16 16 24 48 56 32 60 276
3 Braun 0 28 4 24 40 48 32 32 24 232
4 Kandráč 0 24 36 12 56 0 0 40 60 228
5 Pták 0 12 36 24 48 24 40 0 36 220
6 Petrák 0 28 32 0 64 0 24 56 0 204
6 Novotný 12 12 24 8 56 32 32 16 12 204
8 Černý 0 8 32 20 64 8 48 16 0 196
9 Hložek 0 0 0 28 48 0 48 64 0 188
10 Žižka 0 24 0 0 0 40 40 56 0 160
10 Králík 0 0 12 8 40 0 16 48 36 160
12 Tejček 0 4 8 0 0 24 0 40 48 124
13 Herr 4 0 28 0 16 0 8 8 48 112
14 Blažek 24 20 24 0 24 16 0 0 0 108
15 Filo 0 4 28 4 32 0 0 0 0 68
15 Johana 28 20 4 0 0 16 0 0 0 68
17 Mařík 0 0 0 0 0 0 0 64 0 64
17 Novobilský 0 0 40 0 0 0 0 0 24 64
19 Kandráč jr. 0 0 0 16 0 40 0 0 0 56
19 Vrba 0 0 0 0 8 0 24 24 0 56
21 Vojta 20 0 20 4 0 0 0 0 0 44
22 Bůžek 24 0 12 0 0 0 0 0 0 36
22 Švejda 16 0 20 0 0 0 0 0 0 36
22 Turský 20 0 16 0 0 0 0 0 0 36
25 Nový 16 16 0 0 0 0 0 0 0 32
26 Tuháček 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
26 Kratochvíl 0 12 0 0 0 0 16 0 0 28
28 Niebauer 4 0 0 12 0 0 8 0 0 24
28 Hladík 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
30 Prokop 0 8 8 0 0 0 0 0 0 16
30 Šuraba 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
32 Hůrka 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
32 Kopřiva 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
32 Šimsa 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
32 Pavel (Viet.) 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
32 Janička 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8

 Masters TK Skalník - 11.4.2015


Masters - 11. duben 2015 / zápočet bodů do TC i ML (trojnásobné body)

  M

Braun

Novobilský

Novotný

Ditrych

 

Herr

Tejček

 

Pták

Králík

Němec

Kandráč

Body Skóre Pořadí
1

Braun

Novobilský

A 7:5 1:6 4:6 6:6 3 18/23 4
2

Novotný

Ditrych

5:7 S 5:5 2:4 5:6 1 17/22 5
3

Herr

Tejček

6:1 5:5 T 5:4 2:8 5 18/18 2
4

Pták

Králík

6:4 4:2 4:5 E 4:8 4 18/19 3

5

Němec

Kandráč

6:6 6:5 8:2 8:4 RS 7 28/17 1


Extra - 4. duben 2015 / zápočet bodů do TC i ML

  E

Hložek

Mařík

Ditrych

Králík

 

Herr

Pavel(Viet.)

 

Černý

Novotný

Body Skóre Pořadí
1

Hložek

Mařík

X 5:2 7:2 8:2 6 20/6 1
2

Ditrych

Králík

2:5 T 4:1 7:1 4 13/6 2
3

Herr

Pavel(Viet.)

2:7 1:4 R 3:5 0 6/16 4
4

Černý

Novotný

2:8 1:7 5:3 A 2 8/18 3
  E

Žižka

Petrák

Braun

Němec

 

Hladík

Vrba

 

Kandráč

Tejček

Body Skóre Pořadí
1

Žižka

Petrák

X 7:2 8:3 7:5 6 22/10 1
2

Braun

Němec

2:7 T 8:3 2:7 2 12/17 3
3

Hladík

Vrba

3:8 3:8 R 4:6 0 10/22 4
4

Kandráč

Tejček

5:7 7:2 6:4 A 4 18/13 2

 

O 1. - 4. místo

Mařík - Hložek / Kandráč - Tejček    7:5

Ditrych - Králík / Petrák - Žižka       6:3

Mařík - Hložek / Petrák - Žižka      6:3

Kandráč - Tejček / Ditrych - Králík      2:6

 

O 5.-8. místo

Braun - Němec / Herr - Pavel(Viet.)   6:5

Hladík - Vrba / Černý - Novotný        6:2

Braun - Němec / Hladík - Vrba        6:4

Herr - Pavel(Viet.) / Černý - Novotný   2:7   


Extra - 21. březen 2015 / dvojité body

  E

Herr

Niebauer

Petrák

Vrba

 Kratochvíl

Králík

Hložek

Černý

Braun

Novotný

Ditrych

Němec

Pták

Žižka

Body Skóre Pořadí
1

Herr

Niebauer

X 2:8 2:6 0:9 1:9 1:7  2:5  0 8/44 7
2

Petrák

Vrba

8:2 T 7:1 5:5 0:3

2:5 

2:4  5 24/20 5
3

 Kratochvíl

Králík

6:2 1:7 R 3:6 5:5 2:7  4:4  4 21/31 6
4

Hložek

Černý

9:0 5:5 6:3 A 6:2 3:5  6:0  9 35/15 2

5

Braun

Novotný

9:1 3:0  5:5  2:6   ----  4:6 4:5  27/23  4
6

Ditrych

Němec

7:1

5:2

7:2   5:3 6:4   TC 7:2  12  37/12  1
7  

Pták

Žižka

 5:2 4:2  4:4  0:6  5:4  2:7  Open  20/25   3

Extra - 7. březen 2015 / dvojité body

  E

Ditrych

Novotný

Blažek

Johana

 Braun

Němec

Kandráč jr.

Žižka

Pták

Tejček

Janička

Černý

Body Skóre Pořadí
1

Ditrych

Novotný

X 7:3 4:6 5:6 7:1 4:4  5 27/20 3
2

Blažek

Johana

3:7 T 2:7 6:4 5:6

5:5 

3 21/29 5
3

Braun

Němec

6:4 7:2 R 4:6 10:3 6:5  8 33/17 1
4

Kandráč jr.

Žižka

6:5 4:6 6:4 A 8:3 6:2  8 30/20 2

5

Pták

Tejček

1:7 6:5  3:10  3:8   ----  6:3 19/33  4
6

Janička

Černý

4:4

5:5

5:6   2:6 3:6   TC 19/27 

IV.kolo - 21.2 2015

O postup:

 2015 TC

Kopřiva

Vrba

Herr

Šuraba

Braum

Králík

Hložek

Pták

Body Skóre Pořadí
1

Kopřiva

Vrba

O 6:1 1:7 1:7  2 8/15 3
2

Herr

Šuraba

1:6 P  1:9 2:8  0 4/23 4
3

Braum

Králík

1:7 9:1 E  5:3  6 21/5 1
4

Hložek

Pták

7:1 8:2 3:5  N  4 18/8 2

 

 2015 TC

Petrák

Černý

Ditrych

Filo

Kandráč

Novotný

Blažek

Němec

Body Skóre Pořadí
1

Petrák

Černý

O 4:4 5:6 8:3  3 17/13 2
2

Ditrych

Filo

4:4 P  4:5 4:5  1 12/14 4
3

Kandráč

Novotný

6:5 5:4 E  4:4  5 15/13 1
4

Blažek

Němec

3:8 5:4 4:4 N  3 12/16 3

O 1. - 4. místo

Kandráč - Novotný / Hložek - Pták     6:5

Petrák - Černý /Braun - Králík            6:4

Kandráč - Novotný / Petrák - Černý  4:7

Hložek - Pták / Braun - Králík                  4:3

 

O 5.-8. místo

Blažek - Němec / Herr - Šuraba         6:4

Ditrych - Filo / Vrba - Kopřiva            6:3

Blažek - Němec / Ditrych - Filo          2:6

 Herr - Šuraba / Vrba - Kopřiva              8:2   

 


Extra - 7. únor 2015 / zápočet bodů do TC i ML

  E

Pták

Braun

Novotný

Králík

 

Vojta

Filo

 

Tuháček

Hložek

Ditrych

Černý

Kandráč jr.

Němec

Kandráč

Niebauer

Body Skóre Pořadí
1

Pták

Braun

X 7:2 4:4 2:5 5:3 9:2  6:2  9 33/18 2
2

Novotný

Králík

2:7 T 5:4 0:9 4:8

3:7 

3:6  2 17/41 6
3

Vojta

Filo

4:4 4:5 R 2:10 3:7 2:7  3:6  1 18/39 7
4

Tuháček

Hložek

5:2 9:0 10:2 A 6:3 4:4  7:2  11 41/13 1

5

Ditrych

Černý

3:5 8:4  7:3  3:6   ----  5:4 5:2  31/24  3
6

Kandráč jr.

Němec

2:9

7:3

7:2   4:4 4:5   ML 4:2  28/25 
7

Kandráč

Niebauer

2:6  6:3  6:3   2:7  2:5  2:4  TC 4  20/28

 

5

 

 


III.kolo - 10.1. 2015

O postup:

 2015 TC

Tejček

Prokop

Herr

Filo

Králík

Bůžek

Ditrych

Novobilský

Vojta

Švejda

Body Skóre Pořadí
1

Tejček

Prokop

O 3:5 3:7 4:5  4:6  0 14/23 5
2

Herr

Filo

5:3 P  6:1 3:5  5:3 6 19/12 2
3

Králík

Bůžek

7:3 1:6 E  2:6  2:8  2 12/24 4
4

Ditrych

Novobilský

5:4 5:3 6:2  N  6:2  8 22/11 1
5

Vojta

Švejda

 
 6:4 3:5  8:2  2:6  2015 19/17 

 

2015  TC

Petrák

Černý

Blažek

Novotný

Braun

Johana

Turský

Němec

Kandráč

Pták

Body Skóre Pořadí
1

Petrák

Černý

O 5:1 9:1 6:0  3:5 6 23/7 2
2

Blažek

Novotný

1:5 P  6:5 5:4  6:6 5 18/20 3
3

Braun

Johana

1:9

5:6 E  4:5  2:10  0 12/30 5
4

Turský

Němec

0:6 4:5 5:4  N  3:6  2 12/21 4

5

Kandráč

Pták 

 5:3 6:6  10:2  6:3  2015 27/14 

 O 1. - 4. místo

1 -2 Dirtych - Novobilský / Pták - Kandráč         10:8

3 - 4 Petrák - Černý / Herr - Filo                       10:8

 

0 5. - 10. místo

5 - 6 Blažek - Novotný / Vojta - Švejda              10:8

7 - 8  Němec - Turský / Králík - Bůžek                10:6

9 - 10 Tejček - Prokop / Johana - Braun              10:3

 


 II.kolo - 20.12 2014

O postup:

 2015 TC

Blažek

Johana

Němec

Novotný

Tuček

Filo

Nový

Ditrych

Body Skóre Pořadí
1

Blažek

Johana

O 6:1 6:3 9:1  6 21/5 1
2

Němec

Novotný

1:6 P  7:3 3:5  2 11/14 3
3

Tuček

Filo

3:6 3:7 E  3:5  0 9/18 4
4

Nový

Ditrych

1:9 5:3 5:3  N  4 11/15 2

 

 2015 TC

Žižka

Kandráč

Prokop

Černý

Pták

Kratochvíl

Petrák

Braun

Body Skóre Pořadí
1

Žižka

Kandráč

O 6:2 7:4 4:8  4 17/14 2
2

Prokop

Čern

2:6 P  3:6 1:8  0 6/20 4
3

Pták

Kratochvíl

4:7 6:3 E  1:3  2 11/13 3
4

Petrák

Braun

8:4 8:1 3:1  N  6 19/6 1

O 1. - 4. místo

Blažek - Johana / Kandráč - Žižka         6:4

Petrák - Braun / Ditrych - Nový             7:3

Kandráč - Žižka / Petrák - Braun            4:6

Blažek - Johana / Ditrych - Nový            6:4

 

O 5.-8. místo

Kratochvíl - Pták / Filo - Tejček               10:0

Novotný  - Němec / Černý - Prokop           7:3

Kratochvíl - Pták / Novotný  - Němec        5:4

Černý - Prokop  / Filo - Tejček                     8:4                     

 


 I.kolo - 15.11 2014

 2015 T

Turský

Vojta

Johana

Ditrych 

Švejda

Nový

Němec

Novotný

Herr

Niebauer

Hůrka

Šimsa

Blažek

Bůžek

Body Skóre Pořadí
1

Turský

Vojta

C 6:5 4:2 3:1 5:5 6:3 2:6  9 26/22 3
2

Johana

Ditrych

5:6 O 7:2 5:3 5:2  6:4 7:1  10 35/18 1
3

Švejda

Nový

2:4 2:7 P 7:3 6:2 5:2  5:6  6 27/24 4
4

Němec

Novotný

1:3 3:5 3:7 E 9:1 5:3  3:5  4 24/24 5
5

Herr

Niebauer

5:5 2:5 2:6 1:9 N 1:5  1:6  1 12/36 7

6

Hůrka

Šimsa

 3:6 4:6  2:5  3:5  5:1  Z 3:5   2 20:28 6
7

Blažek

Bůžek

 
6:2  1:7  6:5  5:3  6:1  5:3   L  10 29/21 

 

 


tenista

Kontakt

Tenisový klub Skalník Michal Kandráč
Chopinova 685, 353 01 Mariánské Lázně, M:+420 736 642 136
+420 354 622 694,

tenista

 

Místo pro sponzory:

Babolat